Stem voor uzelf,
stem Stadslijst!

Met een fris totaalprogramma, waarin burgerinspraak centraal staat, trekken we op 14 oktober naar de verkiezingen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Lokale politiek
is van iedereen

Stadslijst is een open beweging van Herentalsenaars met een groot hart voor de stad en de deelgemeenten. We willen het beleid verder van de partijpolitiek en dichter bij de burgers krijgen. Om Herentals, Noorderwijk en Morkhoven écht van ons allemaal te maken.

Een goed lokaal beleid wordt gevoerd door betrokken inwoners, niet door politici met hun persoonlijke ambities en eigen kiescliënteel. Een goed stadsbestuur bestaat uit creatieve mensen met een open visie, die luisteren naar de lokale bekommernissen, problemen zien en adviezen inwinnen. Om dan doordachte, breed gedragen oplossingen uit te werken. Net dat ietsje meer!

Een beleid waar iedereen achter staat zal ook een positievere sfeer creëren in onze stad. Mensen moeten terug fier kunnen zijn, en met trots onze stad en haar deelgemeenten promoten naar de buitenwereld toe. Met Stadslijst kiest u voor een totaalverhaal, waarin alle aspecten van de stad objectieve aandacht krijgen.

Zoals ook zichtbaar in ons logo, kiest u niet voor één specifieke politieke kleur maar voor een heel spectrum: we zijn groen, blauw, geel, bruin, oranje en rood. Het is zoals lokale politiek zou moeten zijn.


Bart Lamers
Lijsttrekker

Hans Horemans
Wist je dat wij onze campagne volledig zelf bekostigen? In tegenstelling tot een nationale (gekleurde) partij kunnen wij als lokale partij niet rekenen op geld om campagne te voeren. Dat bewijst eens te meer hoe gemotiveerd onze mensen zijn om er volledig voor te gaan!
Hans Horemans
voorzitter
Klaas Bellemans
Waarom is burgerinspraak zo belangrijk? Een beleid waarbij je luistert naar de mensen, goed communiceert en uitlegt waarmee je bezig bent en waarom, wordt gesteund door de mensen, zélfs als het faalt in de uitvoering. Stadsbestuur en inwoners als één team met hetzelfde doel: een betere stad.
Klaas Bellemans
denktank
Celine Ramzan
Welke zijn onze belangrijkste toeristische troeven? De Toeristentoren, Lakenhal... Dat zou dan wel meer mogen blijken! Dringend tijd voor wat citymarketing. Lakenhal openstellen, museumbeleid, Kempische Heuvelrug vermarkten (met respect voor natuur), de Toeristentoren zijn naam waardig maken...
Celine Ramzan
vol goede moed
Bart Lamers
We zitten met een probleem. Veel bekwame stadsmedewerkers zijn de afgelopen jaren vertrokken, en samen met hen een hoop know-how. Beleidsmakers bepalen dan wel de richting die het "bedrijf" Stad Herentals moet uitgaan, maar zonder uitvoerders van dat beleid staan we nergens. De sfeer moet veranderen.
Bart Lamers
lijsttrekker
Klaas Bellemans
Wat is de stad van de toekomst? Het is een belevingsruimte en ontmoetingsplek, waarin wandelen, eten & drinken, cultuur meepikken, tijd voor uzelf,... centraal staan. We zien momenteel meer en meer leegstand. Het wordt tijd dat we handelen met een toekomstvisie in het achterhoofd!
Klaas Bellemans
denktank
Ann Van Craen
Dierenleed, daar word ik gewoon ziek van. Voor de vele verwaarloosde katten dient dringend gezorgd te worden. Wil je het probleem indijken, dan kan je voor sterilisatie beter 1 jaar meer uitgeven ipv jaarlijks een beperkt bedrag (zoals nu),... want dat is toch weggesmeten geld! Investeren om te besparen dus.
Ann Van Craen
dierenvriend
Francois Vermeulen
Stemmen op de lokale afdeling van een nationale partij heeft weinig meerwaarde. Hier worden geen wetten gemaakt, hier gaat het niet over de pensioenleeftijd of geld dat naar Wallonië vloeit. Hier gaat het over praktische zaken zoals vuilnisbakken, bouwvergunningen, voetpaden heraanleggen,... Stem Stadslijst!
François Vermeulen
lijstduwer
Nadine Op de beek
Veel senioren leven in eenzaamheid. Ofwel omdat ze wonen in een ouderlingentehuis ver buiten het centrum, ofwel omdat ze op hun appartementje in het centrum amper nog sociaal contact hebben. Een ouderlingentehuis pal in het centrum kan een oplossing zijn. Maar ook software kan oplossingen bieden.
Nadine Op de beek
ervaringsdeskundige
Claudia T'syen
Stadswachten mogen niet berispen noch beboeten. Welke zin heeft hun job dan? Ze krijgen dan ook weinig respect. Maar als stad heb je de sociale taak deze mensen, die op de arbeidsmarkt moeilijk terecht kunnen, kansen te geven. Vorm ze bv om tot straathoekwerkers. Ze zullen zich zinvoller voelen (en zijn).
Claudia T'syen
zorgzaam

Een totaalprogramma

Doordacht financieel beleid
Gemeentefinanciën

Geef geen 2 keer geld uit aan hetzelfde. Wij pleiten voor een efficiënter en transparanter gebruik van uw belastingsgeld.

 • Efficiënter benutten stadsfinanciën
 • Duurzaam investeren in kwaliteit
 • Geen geld verspillen aan dure studiebureau’s
Uw straat, onze zorg!
Burgerinspraak, communicatie

Iedereen kent z'n eigen buurt het best. Wij kiezen daarom voor meer inspraak van inwoners, straat per straat. Wij willen een partner zijn op alle vlakken.

 • Respect voor ieders mening en ideeën
 • Buurtwerking uitbouwen, buurtinitiatieven ondersteunen
Groen binnen en buiten de ring
Toerisme

Aandacht voor ons patrimonium en onze openbare ruimtes. Beschermen en onderhouden wat er is, en herstellen waar nodig/mogelijk.

 • Toegankelijk natuurgebied Kempische Heuvelrug
 • Toeristisch aanbod uitbouwen met beleving en stadspromotie
 • Aaneengeschakeld wandelen
 • Openstellen en opwaarderen Nonnenvest
 • Museumbeleid
Centrum voor jong & oud
Sport, ontspanning & cultuur

Sport-, ontspannings- en uitgaansmogelijkheden (fuifzaal) in een bruisende stad. Ontmoetingsplaatsen, rustpunten en comfortabele zitbanken.

 • Jeugdwerking optimaal ondersteunen
 • Gelijke subsidiëring verenigingen en sportclubs
 • De onvermijdelijke "feestzaal"
 • Gelijke kansen evenement- en fuifbeleid met transparant huursysteem
Sociaal beleid
Onze gezinnen

Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen. Correcte invulling sociale woningbouw.

 • Stimuleren van voldoende kwalitatieve kinderopvang
 • Nu al inzetten op kwaliteitsvolle ouderenzorg, voor later...
 • Preventieve en proactieve aanpak armoede
Dieren, onze vrienden
Dierenwelzijn

Vergeet onze huisdieren niet! Ook zij verdienen respect, een correcte behandeling en een aangenaam leven.

 • Meer hondenloopweides
 • Zwerfkattenbeleid
 • Opvang dieren in nood
Leegstand wegwerken
Handel en horeca

Een "beschermde winkelomgeving" trekt shops & shoppers aan: aangenaam winkelen in bereikbare winkelstraten met voldoende diversiteit.

 • Ondersteuning middenstand met frisse/nieuwe ideeën
 • We gaan voor kwaliteit, diversiteit en uitstraling
 • Verdere ontwikkeling van het binnengebied
 • Inventarisatie en promotie leegstaande panden
Fietsen stimuleren
Mobiliteit

We kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en autoluwer centrum met een meer doordacht parkeerbeleid. Aandacht voor veilig en comfortabel fietsen. Veilige voetpaden.

 • Herbekijken mobiliteit Engelse Wijk, Wuytsbergen,...
 • Parkeermogelijkheden mindervaliden en senioren
 • Veiliger fietsen in centra Noorderwijk en Morkhoven
 • Fietsstraten
Herziening afvalbeleid
Milieu en afval

Wordt het geen tijd dat we Diftar herzien? De denkwijze was goed, maar het is onbetaalbaar geworden en leidt steeds meer tot sluikstorten.

 • Investeren in niet-storende hernieuwbare energie
 • Netheid van de openbare ruimte
 • Inzetten op ongediertebestrijding
Motiverend beleid
Stadswerking

Adviesraden worden te weinig geraadpleegd. Ook personeel wordt onvoldoende betrokken bij de uitvoering. Dat moet veranderen.

 • Know-how van het stadspersoneel meer benutten
 • Een efficiënte en kwaliteitsvolle stadsdienst met voldoende middelen
Handhaving
Veiligheid

Overdreven snelheid, drugsproblematiek, overlast,... Er zal niets veranderen zonder meer handhaving.

 • Naleving zone 30
 • Stadswachten omvormen tot straathoekwerkers
 • Hondenpoep van onze stoep
Wij willen meer!

Ook uw mening telt natuurlijk. Wat kan er beter volgens u? Wat zijn we vergeten? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Deel onze passie met uw vrienden

Ons team is er klaar voor!

Laat van u horen!

Wij zijn benieuwd naar uw mening of ideeën! Gebruik onderstaand formulier of mail ons op geen spam aub.